Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Update 19 januari 2019. Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009,stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG. De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG op de zwarte lijst artsen te  handhaven.

Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen

Bierkens, A.F.

Naam
A.F. Bierkens
Geslacht
Man
BIG-nummer
59019980401
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Urologie (uroloog)
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 11 maart 2014 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.
Datum maatregel
11-03-2014

“In 1981 gestart met de studie geneeskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.  In 1991 gepromoveerd tot Doctor in de Geneeskunde op het proefschrift “Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy for Urinary Calculi” (niersteenvergruizing) waarna gestart met de opleiding tot Uroloog.
Sinds 1998 werkzaam als Uroloog in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland” (bron).

Zorgkaart waardering: 4.2

“Luistert niet naar patiënt, en stelt een hele verkeerde diagnose. Onderzoekt niet. Geeft zonder onderzoek aan de prostaat, een kuur voor 30 dagen voor een ontstoken prostaat ( natte vingerwerk) terwijl bij een nader onderzoek in een ander ziekenhuis blijkt dat het uitgezaaide prostaatkanker is en geen ontstoken prostaat.Toen waren wij inmiddels 4 maanden verder. En een PSA waarde van 62” (05-11-2015, bron)

Zorgkaart waardering: 4.0

“Deze dokter laat mij in 3 dagen 2x op de spoedeisende hulp komen daar zie ik alleen zijn arts ass.daarna gaat er een ontslagbrief naar mijn huisarts dat er een oscan gemaakt is klopt niet.Bij een ander onderzoek niets te zien was dr Bierkens heeft mij zelf laten zien hoe ontstoken alles was. Ik zou geen vervolgafspraak meer hebben .Klopt ook al niet er zou een vervolgafspraak zijn met een herhaal onderzoek waarbij de ontsteking bleek.Deze dokter heeft alles fout gedaan en ik lig nu al 21/2 week ziek en met veel pijn in bed.” (18-04-2013, bron)

Bijloos-Zwanikken, E.M.

De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald.
Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.

Naam
Zwanikken-Bijloos  Eric Maria
Geslacht
Man
BIG-nummer
79020424401
Beroepsgroep
Artsen
Plaats

Den Haag
Aantekening
De inschrijving in het register van artsen is per 15 augustus 2016 doorgehaald.
De maatregel is opgelegd vanwege: een lichamelijke of geestelijke toestand die de beroepsuitoefening beïnvloedt.

Bijsterveld, H.J.

Naam
Bijsterveld Hendrik Jan
Geslacht
Man
BIG-nummer
99020427601
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Plaats

Houtigehage
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 8 september 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.

Bijvank, Elise

Elise Bijvank, (1949) in 1985 verpleegkundig hoofd medische oncologie, 2001 VUMC zorgmanager, tot haar pensioen clusterhoofd II VUMC.
Schond haar ethische, professionele en wettelijke zorgplicht naar slachtoffer van medische fout, door weigeren van adequate diagnostiek, informatie en herstelbehandeling.
Mede-opsteller van frauduleus rapport over zgn psychische oorzaak van fysieke invaliditeit van patient, terwijl de oorzaak overduidelijk medische fout was. Had zelfs de patient niet gezien, noch gesproken. Wangedrag in strijd met ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.

Binnendijk, M. C.

Binnendijk, Marianne Christine
Psychotherapeut / GZ-psycholoog / Trainer / Adviseur bij Binnendijk Management & Communicatie Rotterdam en omgeving, Nederland.
Na onderzoek, hoor en wederhoor oordeel van de Inspectie Gezondheidszorg:
dossierinzage, dossiervorming, financiële afwikkeling, lichamelijk contact en ongewenste intimiteiten niet in overeenstemming met de beroepscode voor (psycho)therapeuten.

Bistervels, J.H.G.M.

Naam
J.H.G.M. Bistervels
Geslacht
Man
BIG-nummer
19019996501
Beroepsgroep
Artsen
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 8 januari 2014 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.
Datum maatregel
08-01-2014

Blijham, G.

Arts,van 1999 tot 1-1-2009 voorzitter raad van bestuur UMC Utrecht.
Per 1-12-2009 lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Maastricht.
Ook voorzitter Raad van Toezicht ziekenhuis Groene Hart, Gouda.
Weigert de positie van slachtoffers van medische fouten concreet te verbeteren en continueert dagelijkse mishandeling van de slachtoffers/nabestaanden.
Update 13 december 2018
Geert Blijham (1946) is voorzitter raad van toezicht van het Maastricht UMC. Daarnaast is lid raad van toezicht NKI-AvL en lid raad van toezicht Stichting St. Annadal.

Blijham is tevens president commissaris bij Julius Clinical BV in Zeist, voorzitter Advisory Board Strategic Area Health TU Eindhoven, voorzitter raad van toezicht Stichting Huisartspraktijk de Essenkamp en voorzitter raad van toezicht Academisch Hospice Demeter.

Verder is Blijham lid Advisory Board Oxford Centre for Personalized Medicine en Chaiman Board of Trustees Ndlovu Care Group Groblersdal Zuid Afrika.

Voorheen was hij ook lid van de Gezondheidsraad. Blijham was van 1999 tot 2009 voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht.

Blom, D. P.

Achternaam
Blom, Deborah Patricia
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
69920654830
Beroep
Verpleegkundige
Plaats

Soesterberg
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 4 juli 2018 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.

Blonk, M.

Volgens artikel in de Volkskrant,9 februari 2013 pleegde interniste Marion Blonk in het Catharinaziekenhuis Eindhoven fraude voor tenminste 100.000 euro. Ook hield ze spookspreekuren en knoeide met diagnoses, zie doofpotdossier interniste Blonk.

Bockel, J.H. van (Hajo)

Bockel van op zwarte lijst

Voormalig vaatchirurg LUMC. Lid Medisch Tuchtcollege Den Haag: gaf de drie ernstig falende cardiologen Baldew, van Beek en Salomonsz van het voormalig Ruwaard van Putten ziekenhuis slechts berisping op 28 okt 2014. Let wel deze cardiologen zijn verantwoordelijk voor de onnodige dood van tientallen patiënten en het faillissement van het Ruwaard van Puttenziekenhuis.
De Inspectie Gezondheidszorg stelt hoger beroep in bij het Centraal Tuchtcollege.

Lees: doofpotdossier misstanden cardiologie Ruwaard van Putten ziekenhuis

Lees de uitspraken tegen de cardiologen

  1. Beslissing RTG Den Haag inzake de klacht van de IGZ tegen cardioloog A uit het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis, uitgesproken op 28 oktober 2014 (2013-308a)
  2.  Beslissing RTG Den Haag inzake de klacht van de IGZ tegen cardioloog B uit het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis, uitgesproken op 28 oktober 2014 (2013-308b)
  3.  Beslissing RTG Den Haag inzake de klacht van de IGZ tegen cardioloog C uit het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis, uitgesproken op 28 oktober 2014 (2013-308c)