Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Laatste update: 12 december 2018 2018, zie www.bigregister.nl voor meest recente overzicht met namen van zorgverleners met maatregel wegens onvoldoende zorgverlening.

Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl, na de eerste juridische overwinning tegen falend neuroloog Kuks september 2009!
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.
Deze website staat online met toestemming van de Nederlandse rechter, uitspraak 25 sept. 2009, opvraagbaar bij SIN-NL, naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG op de zwarte lijst artsen te  handhaven.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 15 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen

Visser, J.J.

Naam
J.J. Visser
Geslacht
Man
BIG-nummer
79024606501
Beroepsgroep
Artsen
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 19 juni 2013 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.
Datum maatregel
19-06-2013

Visser, R.K.

Naam
R.K. Visser
Geslacht
Vrouw
Werkadres 1
Hoofdstraat 13 9988RS USQUERT
BIG-nummer
39061606203
Beroepsgroep
Verloskundigen
Beperking
Bij de inschrijving in het register van verloskundigen is per 28 augustus 2013 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.
Datum maatregel
28-08-2013

Vliet, P. van

Naam
Vliet, Pieter  van
Geslacht
Man
BIG-nummer
69007084030
Beroep
Verpleegkundige
Plaats
Doorn
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 31 januari 2018 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.

Vloedbeld, M.G.

Naam
M.G. Vloedbeld
Geslacht
Man
BIG-nummer
19048263201
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Interne geneeskunde (internist)
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 20 november 2014 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening en onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.
Datum maatregel
20-11-2014

Vooijs, J.

Naam
J. Vooijs
Geslacht
Man
BIG-nummer
29024667301
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Beperking
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 20 augustus 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: Geen of onvoldoende zorgverlening, niet of te laat doorverwijzen en onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose

Voorn, M.C.E. van der

Naam
Voorn,  Martine Cornelia Elisabeth van der
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
9062645817
Beroep
Apotheker
Specialisme
Openbare Farmacie
Plaats
Kanne, Belgie
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van apothekers is per 8 mei 2018 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.

Voorzee, D.

Naam
D. Voorzee
Geslacht
Man
BIG-nummer
29911597530
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Beperking
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 20 augustus 2015 doorgehaald. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.

Vries, E.P.A. de

Naam
E.P.A. de Vries
Geslacht
Man
BIG-nummer
29024702701
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 24 maart 2014 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onheuse bejegening.
Datum maatregel
24-03-2014

Vries, J.C.T. de

Naam
J.C.T. de Vries
Geslacht
Man
BIG-nummer
89045291101
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 18 maart 2013 geschorst voor de duur van twee maanden tot en met 17 mei 2013. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 18 mei 2013 voorwaardelijk geschorst voor de duur van twee maanden met een proeftijd van twee jaren. De proeftijd gaat in op 18 mei 2013 en loopt tot en met 17 mei 2015. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: hij mag zich binnen de gestelde proeftijd niet schuldig maken aan enig tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag op het gebied van de professionele afstand die de arts jegens zijn patiënten behoort te bewaren. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Begindatum proeftijd
18-05-2013
Einddatum proeftijd
18-05-2015