Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Update 19 januari 2019. Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009,stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG. De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG op de zwarte lijst artsen te  handhaven.

Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen

Velzen, D. van

Naam
D. van Velzen
Geslacht
Man
BIG-nummer doorgehaald
19024470301
Beroepsgroep
Artsen patholoog anatoom
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 5 april 2013 doorgehaald.
sin-nl.org 8 april 2013
De Nederlandse arts die ruim 10 jaar geleden in een Brits ziekenhuis zonder toestemming 850 organen van overleden kinderen verwijderde, mag ook in Nederland nooit meer aan het werk als patholoog-anatoom.

Vendrik, Johannes Cornelis

Tandarts Johannes Cornelis Vendrik is op 8 oktober 2014 berispt vanwege geen of onvoldoende zorgverlening.

Vergouwen, J.M.A.M.

Naam
J.M.A.M. Vergouwen
Geslacht
Man
BIG-nummer
59024502201
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 11 maart 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.
Datum maatregel
11-03-2015

Verheugt, F.W.A.

F.W.A. Verheugt, cardioloog, gepensioneerd. Weigerde rapport op te stellen met objectieve registratie van medische fout door collega’s Aouw Yong en Uppal destijds ziekenhuis Bergen op Zoom. Wist dat zij de slechtste cardiologen van Nederland waren, maar deed niets om patienten te beschermen.

Verkade, Mr. D.W.F.

Advocaat-Generaal Hoge Raad.

Verantwoordelijk voor aantoonbaar  onrechtmatige rechterlijke uitspraak ten nadele van slachtoffer medische fout, door negeren van ingediende feiten en documenten.

Vermaas, A.

Mr Albert Vermaas  vanaf 2005 hoofd afdeling juridische zaken UMCU.
Nam de beslissing om de calamiteit de ernstige medische fout waardoor Adrienne Cullen onnodig vroeg op 58 jarige leeftijd op 31 december 2018 overleed niet te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg, in strijd met art 4a Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Prof. Huub van der Vaart, gynaecoloog UMCU, alsmede directeur van de Bergman kliniek, behandelend gynaecoloog van Adrienne Cullen, met gynaecoloog UMCU, divisievoorzitter Prof A. Franx en prof P. van Diest, patholoog-anatoom verantwoordelijk voor ernstige medische fout bij patiente Adrienne Cullen.
Van der Vaart heeft in 2013 Adrienne Cullen niet geinformeerd dat hij weefselonderzoek liet verrichten naar kanker en heeft haar niet geinformeerd dat er sprake was van baarmoederhals-kanker. Adrienne Cullen werd pas in 2015 geinformeerd dat er sprake was van kanker, zodat de kanker zich heeft kunnen uitbreiden, omdat er geen behandeling plaatsvond.
Door deze ernstige onnodige medische fout is Adrienne Cullen, 58 jaar, overleden op 31.12.2018.
Franx weigerde bij gesprek met Adrienne Cullen de ware toedracht van de medische fout aan haar uit te leggen.
De advocaat van Adrienne Cullen, mr A. Van, kantoor Beer letselschade advocaten ging akkoord met een onaanzienlijk schadebedrag.
Adrienne Cullen getrouwd met Peter Cluskey, journalist bij de Irish Times, wist een schadebedrag van circa 500.000 euro te bereiken, dankzij de invloed van de media.

Lees het SIN-NL doofpotdossier Adrienne Cullen- UMCU

Update 13 april 2018
Op 13 april 2018 hield Adrienne Cullen, samen met prof A. Franx en met prof. H. van der Vaart gynaecologen UMCU een lezing: UMCUtrecht geeft openheid (open disclosure ) over de fatale medische fout  zie verder SIN-NL doofpotdossier Adrienne Cullen en het UMCU.
Overigens bepleitte prof. van der Vaart in 2012 bij zijn oratie al voor meer openheid.

Update 6 sept. 2018
Prof Arie Franx blijkt inmiddels de enige belangrijke arts die Adrienne Cullen zij het na een lange periode van inactiviteit daadwerkelijk helpt om om te gaan met haar zo moeilijke situatie.

Update 31 december 2018
Adrienne Cullen overlijdt op 58 jarige leeftijd in het A. van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam.

 

Vermeulen, A.H.B.M.

Naam
A.H.B.M. Vermeulen (Adrianus Hendrikus Berdina Maria)
Geslacht
Man
BIG-nummer
79024540602
Beroepsgroep
Tandartsen
Plaats
Nijmegen
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van tandartsen is per 12 mei 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose en niet of te laat verwijzen.

Vermeulen, R.J.

Neuroloog, destijds werkzaam in het VUMC, anno 2017 MUMC en MMC.
Verzweeg gevolgen ernstige medische fout van neurochirugen waardoor patient volledig invalide werd. Weigerde adequate diagnostiek en herstelbehandeling. Schuldig aan diverse strafbare feiten Wetboek van Strafrecht.

bron: mmc.nl

Dr. Vermeulen studeerde geneeskunde aan de VUmc in Amsterdam. Hij promoveerde in 1994 aan de VUmc en volgde er vervolgens de opleiding tot neuroloog. Van 2001 tot 2014 was Dr. Vermeulen als kinderneuroloog verbonden aan de VUmc met in 2007 een fellowship Pediatric  Neurology in Tubingen, Duitsland. Vanaf 2014 is hij staflid kinderneurologie in MUMC+ in Maastricht. Naast zijn werkzaamheden in Maastricht is Dr. Vermeulen sinds 1 december 2015 ook als kinderneuroloog werkzaam in het Máxima Medisch Centrum. Hij richt zich daarbij vooral op neonatale neurologie en cerebrale parese.