Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Update 19 januari 2019. Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009,stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG. De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG op de zwarte lijst artsen te  handhaven.

Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen

Vaart, H. van der

Prof. Huub van der Vaart, gynaecoloog UMCU, alsmede directeur van de Bergman kliniek.
Behandelend gynaecoloog van Adrienne Cullen. Samen met gynaecoloog UMCU, divisievoorzitter Prof A. Franx en prof P. van Diest, patholoog-anatoom verantwoordelijk voor ernstige medische fout bij patiente Adrienne Cullen.
Van der Vaart heeft in 2013 Adrienne Cullen niet geinformeerd dat hij weefselonderzoek liet verrichten naar kanker en heeft haar niet geinformeerd dat er sprake was van baarmoederhals-kanker. Adrienne Cullen werd pas in 2015 geinformeerd dat er sprake was van kanker, zodat de kanker zich heeft kunnen uitbreiden, omdat er geen behandeling plaatsvond.
Door deze ernstige onnodige medische fout is Adrienne Cullen, 58 jaar, overleden op 31.12.2018.
Franx weigerde bij gesprek met Adrienne Cullen de ware toedracht van de medische fout aan haar uit te leggen.
De advocaat van Adrienne Cullen, mr A. Van, kantoor Beer letselschade advocaten ging akkoord met een onaanzienlijk schadebedrag.
Adrienne Cullen getrouwd met Peter Cluskey, journalist bij de Irish Times, wist een schadebedrag van circa 500.000 euro te bereiken, dankzij de invloed van de media.

Lees het SIN-NL doofpotdossier Adrienne Cullen- UMCU

Update 13 april 2018
Op 13 april 2018 hield Adrienne Cullen, samen met prof A. Franx en met prof. H. van der Vaart gynaecologen UMCU een lezing: UMCUtrecht geeft openheid (open disclosure ) over de fatale medische fout  zie verder SIN-NL doofpotdossier Adrienne Cullen en het UMCU.
Overigens bepleitte prof. van der Vaart in 2012 bij zijn oratie al voor meer openheid.

Update 6 sept. 2018
Het blijkt dat het hoofd van de juridische afdeling van het UMCU, Mr Albert Vermaas, persoonlijk de beslissing nam om deze calamiteit niet te melden bij de bij de Inspectie Gezondheidszorg van ernstige medische fout, in strijd met art 4a Kwaliteitswet Zorginstellingen.
Prof Arie Franx blijkt inmiddels de enige belangrijke arts die Adrienne Cullen zij het na een lange periode van inactiviteit daadwerkelijk helpt om om te gaan met haar zo moeilijke situatie.

Update 31 december 2018
Adrienne Cullen overlijdt op 58 jarige leeftijd in het A. van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam
———–

https://www.linkedin.com/in/huub-van-der-vaart-b6a10473/?originalSubdomain=nl
Huub Van der Vaart
Professor Urogynaecology bij UMC Utrecht

Utrecht Area, Netherlands 

Experience

Education

 

Vanthuyne, S.

De zorgverlener mag niet meer werken in dit beroep.

Naam
Vanthuyne, Stefaan
Geslacht
Man
BIG-nummer
89914175701 dit nummer is doorgehaald
De zorgverlener mag niet meer werken in dit beroep.
Beroep
Arts
Plaats

Wijgmaal (Belgie)
Maatregel
Bij de voormalige inschrijving in het register van artsen is per 17 april 2018 aangetekend dat deze zorgverlener het recht is ontzegd om zich opnieuw in te schrijven in het BIG register voor de duur van één jaar. De maatregel is opgelegd vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Veen, A.J. van der

Naam
Veen,  Anne Jan van der
Geslacht
Man
BIG-nummer
59043285601
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Plaats
Groningen
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 23 maart 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.


Friese huisartsen overtreden Mededingingswet

Huisartsen in Balk en Woudsend moeten collega Anne Jan van der Veen uit Wijckel toelaten tot de waarneemregeling. Dat heeft de voorzieningenrechter in Leeuwarden bepaald.

De huisartsen wilden hun collega alleen tegen zeer ongunstige voorwaarden toelaten tot de waarneemregeling. Volgens de rechter overtreden ze daarmee de Mededingingswet.

Het conflict tussen de huisartsen ontstond in 2008, toen er een opvolger werd gezocht voor de praktijk in Wijckel. De zittende huisartsen plaatsten daarvoor een personeelsadvertentie in Medisch Contact. Van der Veen reageerde, maar werd niet uitgenodigd voor een gesprek. In 2009 vestigde hij zich alsnog in Wijckel.

Zijn verzoek om toegelaten te worden tot de waarneemregeling werd door de huisartsen in het aangrenzende gebied geweigerd. Van der Veen zocht daarop zijn toevlucht tot een samenwerkingsverband met een huisarts in Sneek. Die hield vorig jaar echter op met de praktijk, waardoor Van der Veen alsnog tot de waarneemgroep van zijn ‘buren’ toegelaten wilden worden.

Zijn collega’s weigerden wederzijdse waarneming. Zij wilden hooguit bij calamiteiten en tegen betaling voor Van der Veen waarnemen.

Voor de rechter voerden de weigerachtige huisartsen diverse argumenten aan voor hun gedrag. Zo zou Van der Veen onvoldoende deskundig zijn op verloskundig gebied, waren er twijfels over zijn vakbekwaamheid, was hij niet open over een mogelijke arbeidsongeschiktheid en over een conflict op een eerdere werkplek. Ook zou de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn functioneren onderzoeken.

De rechter oordeelt nu dat de verloskundige vaardigheden nooit een harde vestigingseis zijn geweest. Over mogelijk disfunctioneren hebben de weigerachtige huisartsen geen bewijsstukken kunnen overleggen.

De huisartsen in Balk en Woudsend voerden verder aan dat de Mededingingswet niet van toepassing is omdat zij in hun werkgebied slechts 10 procent marktaandeel hebben, waar de wet uitgaat van tenminste 20 procent marktaandeel. De omvang van het werkgebied berekenden zij op basis van een maximale aanrijtijd naar patiënten van 30 minuten vanaf de praktijk. Volgens de rechter geldt echter een aanrijtijd van 15 minuten. Dat leidt tot een kleiner werkgebied, waarin de aangeklaagde huisartsen een marktaandeel van 40 procent hebben.

Op last van een dwangsom van 5000 euro per dag moeten de huisartsen hun collega binnen twee weken toelaten tot de waarneemregeling.

Robert Crommentuyn

Lees ook:

Meningen over Van der Veen op Beoordeelzelf.nl

Veen, F.

Achternaam
Veen, Frederik
Geslacht
Man
BIG-nummer
49024417301
Beroep
Arts
Specialisme
Arbeid en gezond – bedrijfsgeneeskunde
Plaats
Waddinxveen
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 9 augustus 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: schending van het beroepsgeheim.

Veer, D. N.

Naam
D.N. Veer
Geslacht
Man
Werkadres 1
Pauwenkamp 158 3607 GL MAARSSEN
BIG-nummer
89035254104
Beroepsgroep
Fysiotherapeuten
Beperking
Bij de inschrijving in het register van fysiotherapeuten is per 8 januari 2014 aangetekend dat deze zorgverlener in twee zaken afzonderlijke een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd in beide gevallen vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Datum maatregel
08-01-2014

Végh-Jansma, E. A.

Naam
Végh-Jansma, Elzien Alida
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
89009835925
Beroepsgroep
Gz-psychologen
Plaats
Amersfoort
Aantekening
De inschrijving in het register van GZ-psychologen is per 22 september 2016 geschorst voor de duur van zes maanden tot en met 21 maart 2017. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag

Veizi, Spyro

Tandarts Spyro Veizi mag sinds 1 september 2014 zijn beroep niet langer uitvoeren vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening, onjuiste behandeling/verkeerde diagnose en verstrekking van onvoldoende informatie. Zijn inschrijving in het BIG-register is doorgehaald.

Velde Harsenhorst, M. de

Huisarts schendt ethische, professionele en wettelijke zorgplicht  WGBO jegens patiënt door weigeren van adequate medische behandeling die door collega-huisarts wel verstrekt werd.

Velde, G. van der

Naam
G. van der Velde
Geslacht
Man
BIG-nummer
19016759930
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Beperking
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 11 december 2013 doorgehaald.

Vellinga, M.S.

Naam
Vellinga Margreth Sandra
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
79048149501
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Plaats

Kamerik
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 8 september 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.