Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Laatste update: 16 okt. 2017, zie www.bigregister.nl voor meest recente overzicht met namen van zorgverleners met maatregel wegens onvoldoende zorgverlening.

Lees kort interview met voorzitter stichting  Mr Sophie Hankes SIN-NL

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen, en is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.
Deze website staat online met toestemming van de Nederlandse rechter, uitspraak 25 sept. 2009, opvraagbaar bij SIN-NL, naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG op de zwarte lijst artsen te  handhaven.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 15 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

Meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg en overige inspectiediensten

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

Wigersma, Lode

Arts Lode Wigersma was tot 1 december 2014 directeur van artsenorganisatie KNMG, hij was hier werkzaam vanaf 2000. Hij negeerde jarenlang bewust en met opzet de noodsituatie van slachtoffers van medische fouten.

Wijngaarden, Albertus Arie van

Tandarts Albertus Arie van Wijngaarden mag sinds 2 april 2014 niet langer zijn beroep uitvoeren vanwege: onjuiste behandeling en verkeerde diagnose. Hij is doorgehaald in het BIG-register.

Wildenberg, F.J.H. van den

Naam
F.J.H. van den Wildenberg
Geslacht
Man
BIG-nummer
89046819801
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Heelkunde (chirurg)
Beperking
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 11 december 2013 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.
Datum maatregel
11-12-2013

Willems, L.N.A. (Luuk)

Longarts LUMC weigerde correcte informatie en behandeling te verstrekken, waardoor patient onnodig vroegtijdig zou overlijden. Haalde deze patient onder vals voorwendsel over om voor de tweede keer te figureren bij de trial (EUS-FNA) van Prof dr Klaus Rabe, hoofd longafdeling LUMC.  Schreef aan patient  ten onrechte palliatieve bestraling voor, ondanks mogelijkheid tot curatieve behandeling,
Patient schreef boek over gang van zaken, zie boekbespreking.
Patient leeft nog steeds, dankzij  eigen doorzettingsvermogen en adequaat ingrijpen van andere arts.
Tuchtcollege Den Haag 27012009 waarschuwing longarts te Leiden

 

Winden, J.G.C. van

De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald. Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.

Naam
J.G.C. van Winden (Josephus Gerardus Cornelis, Jos)
Geslacht
Man
BIG-nummer
99037853025
Beroepsgroep
Gz-psychologen
BIG-nummer
09037853016
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
Specialisme
Klinische psychologie (klinisch psycholoog)
Plaats
Eelde
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van psychotherapeuten is per 4 december 2013 voorwaardelijk geschorst voor de duur van zes maanden met een proeftijd van een jaar. De proeftijd is ingegaan op 4 december 2013 en loopt tot en met 3 december 2014. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: zorgverlener dient zich binnen de proeftijd niet opnieuw schuldig te maken aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. Verder dient zorgverlener als bijzondere voorwaarde, binnen zes maanden, een supervisietraject te volgen van twintig uren met een door de Inspectie voor de Volksgezondheid aan te wijzen supervisor. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.
Begindatum proeftijd
04-12-2013
Einddatum proeftijd
04-12-2014
Informatie SIN-NL 26 april 2016
De Heer van Winden liet ons weten dat hij een verbeteringstraject heeft doorlopen van twintig uren ,gerehabiliteerd is door de Inspectie en positief gevisiteerd is door zijn beroepsvereniging NVVP.
Hij heeft zich zowel binnen zijn proeftijd als na zijn proeftijd “niet opnieuw schuldig gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag”.
Juni 2016
De Heer van Winden is van plan om binnenkort naar het buitenland te verhuizen en daar niet meer actief te zijn als psycholoog/psychotherapeut.
Januari 2017
De Heer van Winden is verhuisd naar Frankrijk en geniet pensioen.

Website JosvanWinden.nl

Jos van Winden (1955)

Opgegroeid in Delft. Studie Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Tilburg, twee jaar onderwijservaring, studie Psychomotorische Therapie in Utrecht en Amsterdam. Studie psychologie en postdoctorale opleiding Psychotherapie RU Groningen, specialisaties individuele en groepspsychotherapie, partnerrelatie psychotherapie, Pessopsychotherapie, hypnose- en traumabehandeling.

Vader van drie zoons, geboren in 1986, 1988 en 1990. Opnieuw getrouwd.
Werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg sinds 1982 in diverse settingen: klinisch, dagbehandeling en polikliniek, zowel in de algemene psychiatrie alswel de verslavingszorg.

Sinds 1997 volledig werkzaam in eigen praktijk (‘Praktijk voor Psychotherapie & Coaching Eelde’) als klinisch psycholoog, psychotherapeut, coach en leertherapeut.

Lid van NVP, NVGP, NVRG.
BIG-geregistreerd als klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Wong-Lun-Hing, F.R.

Naam
F.R. Wong-Lun-Hing
Geslacht
Man
BIG-nummer
79025013716
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
BIG-nummer
19025013701
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Psychiatrie (psychiater)
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 6 juni 2013 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: het afgeven van een onjuiste verklaring of rapport en schending van het beroepsgeheim.
Datum maatregel
06-06-2013

Woudenberg, G. van

Naam
G. van Woudenberg
Geslacht
Man
BIG-nummer doorgehaald
79044235330
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 28 juli 2010 doorgehaald.

Wout, J.W. van ‘t

Wout zwarte lijst artsen

Internist Den Haag. Lid Medisch Tuchtcollege Den Haag: gaf de drie ernstig falende cardiologen Baldew, van Beek en Salomonsz van het voormalig Ruwaard van Putten ziekenhuis slechts berisping op 28 okt 2014. Let wel deze cardiologen zijn verantwoordelijk voor de onnodige dood van tientallen patiënten en het faillissement van het Ruwaard van Puttenziekenhuis.
De Inspectie Gezondheidszorg stelt hoger beroep in bij het Centraal Tuchtcollege.

Lees: doofpotdossier misstanden cardiologie Ruwaard van Putten ziekenhuis

Lees de uitspraken tegen de cardiologen

  1. Beslissing RTG Den Haag inzake de klacht van de IGZ tegen cardioloog A uit het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis, uitgesproken op 28 oktober 2014 (2013-308a)
  2.  Beslissing RTG Den Haag inzake de klacht van de IGZ tegen cardioloog B uit het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis, uitgesproken op 28 oktober 2014 (2013-308b)
  3.  Beslissing RTG Den Haag inzake de klacht van de IGZ tegen cardioloog C uit het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis, uitgesproken op 28 oktober 2014 (2013-308c)

Wrótniak, J.

Naam
J. Wrótniak (Janusz)
Geslacht
Man
BIG-nummer
09915148901
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Obstetrie en gynaecologie (gynaecoloog)
Plaats
Sanok, Polen
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 11 mei 2016 aangetekend dat de bevoegdheid van deze zorgverlener om dit beroep uit te oefenen tijdelijk gedeeltelijk beperkt is. De maatregel houdt in dat de arts alleen in aanwezigheid van een andere zorgverlener gynaecologisch onderzoek mag uitvoeren bij patiënten. In het geval van levensbedreigende situaties komt deze beperking te vervallen.

Wyckmans, R.G.E.J.

Naam
Wyckmans Roger Gerardus Elisabeth Joseph
Geslacht
Man
BIG-nummer
99038085902
Beroepsgroep
Tandartsen
Plaats
Ridderkerk
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van tandartsen is per 27 mei 2014 een bevoegdheidsbeperkend bevel van de IGZ aangetekend. Dit bevel houdt in: dat tandarts Wyckmans met ingang van 27 mei 2014, 08:00 uur geen tandheelkundige zorg meer mag verlenen en zijn praktijk gesloten dient te houden, totdat hij naar het oordeel van de inspectie weer voldoet aan de voorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen aanbieden. IGZ heeft bepaald dat het bevel met ingang van 30 mei 2015 niet langer meer van kracht is.
Dit betekent dat tandarts Wyckmans met ingang van 30 mei 2015 zijn werkzaamheden in zijn praktijk te Ridderkerk weer kan hervatten en aldaar weer patiënten kan behandelen.
Lees ook: SIN-NL doofpotdossier tandarts Wyckmans