Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Laatste update: 12 juni 2018, zie www.bigregister.nl voor meest recente overzicht met namen van zorgverleners met maatregel wegens onvoldoende zorgverlening.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen, en is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.
Deze website staat online met toestemming van de Nederlandse rechter, uitspraak 25 sept. 2009, opvraagbaar bij SIN-NL, naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG op de zwarte lijst artsen te  handhaven.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 15 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

Meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg en overige inspectiediensten

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

Snijders, G. (Gerbrant)

Rechter lid Hoge Raad (1961). Medeverantwoordelijk voor arrest 20 dec. 2013 inzake drkuks.com in strijd met art 7 Grondwet, art 10  EVRM vrijheid van meningsuiting en art 6 EVRM eerlijk proces.

  • 1987-2011 advocaat en compagnon (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, kantoor Landsadvocaat)
  • per 1-06-2011  raadsheer Hoge Raad

Snoeck-Streef, I. N.

Achternaam
Snoeck- Streef, Irina Natascha
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
49031216401
Beroep
Arts
Specialisme
Kindergeneeskunde (kinderarts) kinderneuroloog
Plaats
Den Haag
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 21 november 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.

Soares, N. A.

Naam
N.A. Soares Nelson Antonio
Geslacht
Man
BIG-nummer
79908498630
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Plaats
Nieuwerkerk a/d IJssel
Beperking
Bij de inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 16 december 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.

Souren, M.B.M.

Naam
M.B.M. Souren
Geslacht
Man
Werkadres 1
Deckersstraat 26 6363 EB WIJNANDSRADE
BIG-nummer
59035071304
Beroepsgroep
Fysiotherapeuten
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van fysiotherapeuten is per 10 juni 2015 geschorst voor de duur van één maand tot en met 9 juli 2015. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Begin proeftijd: 10 juli 2015 tot 10 juli 2017, zie BIG register maatregelen overzicht 1 7 2015

Staveren, G.D. van

Naam
G.D. van Staveren
Geslacht
Man
BIG-nummer
79054780201
Beroepsgroep
Artsen
Beperking
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 1 december 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.

www.nvpa.nl download 8 dec. 2015
G.D. van Staveren
9615 AB KOLHAM
G.D. van Staveren
Praktijk voor Chinese Geneeswijzen Panda

Steeg, Mr. A.W.

Gerechtshof Arnhem.

Verantwoordelijk voor aantoonbaar onrechtmatige rechterlijke uitspraak ten nadele van slachtoffer medische fout, door negeren van ingediende feiten en documenten.

Steenberghe, Mr. H.M.M.

Rechter rechtbank Midden Nederland heeft in 2016 aantoonbaar juridisch onjuiste uitspraken geformuleerd inzake een falend arts, en  inzake een onrechtmatige eis door een verpleegkundige in strijd met geldend Nederlands recht en Europees recht.
Maakt zich schuldig aan valsheid in geschrifte, door gemachtigde F. Krougman ten onrechte als Meester in de Rechten te registreren in het vonnis, ondanks het feit dat hij tijdens de procedure op het onrechtmatig voeren van de titel door Krougman werd gewezen.
F. Krougman is reeds eerder door het Gerechtshof Den Bosch in 2003 bij herhaling geschorst als gemachtigde bij de rechtbanken Breda en Bergen op Zoom, en is sinds 9 oktober 2013 wederom geschorst voor 5 jaar.

bron: www.boomjuridscheopleidingen.nl

Hans Steenberghe is per 1 oktober 2016 benoemd tot raadsheer aan het hof te Amsterdam. Daarvoor was hij 16 jaar senior rechter aan (de afdeling civiel) de rechtbank Utrecht. Voor zijn benoeming tot rechter was hij onder meer 12 jaar advocaat in de civiele proces praktijk (AKD en De Brauw Blackstone Westbroek). Na zijn rechtenstudie in Utrecht is hij enkele jaren werkzaam geweest als docent privaatrecht aan de universiteit te Utrecht en Tilburg. Hij is als opleider (o.a. verdiepingscursus mondelinge behandeling) verbonden aan het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht en is lid van de Adviescommissie burgerlijk procesrecht. Hij heeft bijzondere belangstelling voor de mondelinge behandeling en de taken van de rechter.

Steijn, P. van

Naam
P. van Steijn
Geslacht
Man
BIG-nummer
89050357216
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
BIG-nummer doorgehaald
69050357225
Beroepsgroep
Gz-psychologen
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van psychotherapeuten is per 11 april 2012 doorgehaald.
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van GZ-psychologen is per 31 augustus 2012 doorgehaald.

Stellingwerf, J.B.

Naam:
J.B. Stellingwerf
Geslacht
Man
BIG-nummer
69910909502
Beroepsgroep
Tandartsen
Beperking
Bij de inschrijving in het register van tandartsen is per 26 augustus 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.