Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Laatste update: 26 juni 2017

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Lees kort interview met voorzitter stichting  Mr Sophie Hankes SIN-NL

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende artsen ter verantwoording te roepen.
Deze website staat online met toestemming van de Nederlandse rechter, uitspraak 25 sept. 2009, opvraagbaar bij SIN-NL, in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 15 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

Bialoglowski, E.D.E.

BialoglowskiDX244_44AE_9

Geslacht: Man
BIG-nummer: 19019973001
Beroepsgroep: Artsen
Begindatum bevel: 14-09-2012
Einddatum bevel: 12-03-2013
Beperking gepubliceerd in het BIG-register:
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 14 september 2012 een bevoegdheidsbeperkend bevel van de IGZ aangetekend. Het bevel houdt in dat de arts per 14 september 2012 zijn werkzaamheden als cardioloog neerlegt, waaronder het zelfstandig uitvoeren van voorbehouden handelingen als bedoeld in artikel 36 van de Wet BIG, en ook de praktijkvoering staakt en blijft staken, totdat de Inspectie zijn handelen heeft laten toetsen door een rechterlijke instantie. Dit bevel duurt in ieder geval tot de rechter naar aanleiding van de spoedklacht een oordeel heeft gegeven over het handelen. Op 12 maart 2013 heeft de rechter uitspraak gedaan naar aanleiding van de spoedklacht. Het bevel is daardoor van rechtswege vervallen.

Bij de inschrijving in het register van artsen is per 7 november 2013 aangetekend dat deze zorgverlener gedeeltelijk het recht is ontzegd dit beroep uit te oefenen. Deze zorgverlener is met onmiddellijke ingang niet meer bevoegd om als cardioloog werkzaam te zijn. De maatregel is opgelegd vanwege geen of onvoldoende zorgverlening.

Biemans, J.

biemans

Medisch specialist in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Weigert eerlijke diagnostiek en informatie aan slachtoffer van medische fout. Pleegt fraude in medisch dossier, schudig aan valsheid in geschrifte en achterlaten tot patient in nood, in strijd met zijn wettelijke zorgplicht.

Bierkens, A.F.

bierkens

Naam
A.F. Bierkens
Geslacht
Man
BIG-nummer
59019980401
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Urologie (uroloog)
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 11 maart 2014 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.
Datum maatregel
11-03-2014

“In 1981 gestart met de studie geneeskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.  In 1991 gepromoveerd tot Doctor in de Geneeskunde op het proefschrift “Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy for Urinary Calculi” (niersteenvergruizing) waarna gestart met de opleiding tot Uroloog.
Sinds 1998 werkzaam als Uroloog in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland” (bron).

Zorgkaart waardering: 4.2

“Luistert niet naar patiënt, en stelt een hele verkeerde diagnose. Onderzoekt niet. Geeft zonder onderzoek aan de prostaat, een kuur voor 30 dagen voor een ontstoken prostaat ( natte vingerwerk) terwijl bij een nader onderzoek in een ander ziekenhuis blijkt dat het uitgezaaide prostaatkanker is en geen ontstoken prostaat.Toen waren wij inmiddels 4 maanden verder. En een PSA waarde van 62” (05-11-2015, bron)

Zorgkaart waardering: 4.0

“Deze dokter laat mij in 3 dagen 2x op de spoedeisende hulp komen daar zie ik alleen zijn arts ass.daarna gaat er een ontslagbrief naar mijn huisarts dat er een oscan gemaakt is klopt niet.Bij een ander onderzoek niets te zien was dr Bierkens heeft mij zelf laten zien hoe ontstoken alles was. Ik zou geen vervolgafspraak meer hebben .Klopt ook al niet er zou een vervolgafspraak zijn met een herhaal onderzoek waarbij de ontsteking bleek.Deze dokter heeft alles fout gedaan en ik lig nu al 21/2 week ziek en met veel pijn in bed.” (18-04-2013, bron)

Bijloos-Zwanikken, E.M.

De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald.
Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.

Naam
Zwanikken-Bijloos  Eric Maria
Geslacht
Man
BIG-nummer
79020424401
Beroepsgroep
Artsen
Plaats

Den Haag
Aantekening
De inschrijving in het register van artsen is per 15 augustus 2016 doorgehaald.
De maatregel is opgelegd vanwege: een lichamelijke of geestelijke toestand die de beroepsuitoefening beïnvloedt.

Bijsterveld, H.J.

bijsterveld_h_j

Naam
Bijsterveld Hendrik Jan
Geslacht
Man
BIG-nummer
99020427601
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Plaats

Houtigehage
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 8 september 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.

Bistervels, J.H.G.M.

Naam
J.H.G.M. Bistervels
Geslacht
Man
BIG-nummer
19019996501
Beroepsgroep
Artsen
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 8 januari 2014 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.
Datum maatregel
08-01-2014

Blijham, G.

blijham

Arts,tot 1-1-2009 voorzitter raad van bestuur UMC Utrecht. Per 1-12-2009 lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Maastricht. Ook voorzitter Raad van Toezicht ziekenhuis Groene Hart, Gouda. Weigert de positie van slachtoffers van medische fouten concreet te verbeteren en continueert dagelijkse mishandeling van de slachtoffers/nabestaanden.

Blonk, M.

marion_blonk

Volgens artikel in de Volkskrant,9 februari 2013 pleegde interniste Marion Blonk in het Catharinaziekenhuis Eindhoven fraude voor tenminste 100.000 euro. Ook hield ze spookspreekuren en knoeide met diagnoses, zie doofpotdossier interniste Blonk.

Bockel, J.H. van (Hajo)

Bockel van op zwarte lijst

Voormalig vaatchirurg LUMC. Lid Medisch Tuchtcollege Den Haag: gaf de drie ernstig falende cardiologen Baldew, van Beek en Salomonsz van het voormalig Ruwaard van Putten ziekenhuis slechts berisping op 28 okt 2014. Let wel deze cardiologen zijn verantwoordelijk voor de onnodige dood van tientallen patiënten en het faillissement van het Ruwaard van Puttenziekenhuis.
De Inspectie Gezondheidszorg stelt hoger beroep in bij het Centraal Tuchtcollege.

Lees: doofpotdossier misstanden cardiologie Ruwaard van Putten ziekenhuis

Lees de uitspraken tegen de cardiologen

  1. Beslissing RTG Den Haag inzake de klacht van de IGZ tegen cardioloog A uit het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis, uitgesproken op 28 oktober 2014 (2013-308a)
  2.  Beslissing RTG Den Haag inzake de klacht van de IGZ tegen cardioloog B uit het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis, uitgesproken op 28 oktober 2014 (2013-308b)
  3.  Beslissing RTG Den Haag inzake de klacht van de IGZ tegen cardioloog C uit het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis, uitgesproken op 28 oktober 2014 (2013-308c)

Boekhorst Carillo, M. H. M.

M.H.M. Boekhorst Carillo, rechter- raadsheer Gerechtshof Leeuwarden.  Sprak falende maagchirurg Reijnen vrij ondanks opzettelijke weigering van Reijnen om adequaat onderzoek te doen bij patiënte via röntgenonderzoek naar het verdwenen wondgaasje. Patiënte leed onnodig 3 maanden ernstig pijn. Zij werd ten slotte adequaat gediagnosticeerd en geheropereerd door een chirurg in een ander ziekenhuis. Zie verder: www.sin-nl.org