Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Laatste update: 12 december 2018 2018, zie www.bigregister.nl voor meest recente overzicht met namen van zorgverleners met maatregel wegens onvoldoende zorgverlening.

Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl, na de eerste juridische overwinning tegen falend neuroloog Kuks september 2009!
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.
Deze website staat online met toestemming van de Nederlandse rechter, uitspraak 25 sept. 2009, opvraagbaar bij SIN-NL, naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG op de zwarte lijst artsen te  handhaven.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 15 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen

Baris-van den Berg, S.

Naam
S. Baris-van den Berg  (Stijntje)
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
39053165030
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Plaats
Vierpolders
Aantekening
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 25 mei 2016 voorwaardelijk geschorst voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren.
De proeftijd is ingegaan op 25 mei 2016 en loopt tot en met 24 mei 2018.
De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
de zorgverlener mag zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maken aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag en moet zich onder behandeling stellen van een GZ-psycholoog of psychotherapeut, waarbij de behandeling gericht is op het voorkomen van het overschrijden van de persoonlijke en professionele grenzen binnen een behandelrelatie.
De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag

Bastiaans, E.

De zorgverlener mag niet meer werken in dit beroep.

Naam
Bastiaans, Ehud
Geslacht
Man
BIG-nummer
79064138001
Beroep
Arts
Maatregel
Bij de voormalige inschrijving in het register van artsen is per 25 mei 2018 aangetekend dat deze zorgverlener met onmiddellijke ingang het recht is ontzegd om zich opnieuw in te schrijven in het BIG register. De maatregel is opgelegd vanwege misbruik van opiumwetmiddelen.

Bastiaanse, Yvonne Bernadette Maria

Tandarts Yvonne Bernadette Maria Bastiaanse is per 7 november 2013 een berisping opgelegd, deze is opgenomen in het BIG-register. De maatregel is haar opgelegd vanwege onjuiste behandeling, verkeerde diagnose en verstrekking van onvoldoende informatie.

Batema, S.

Achternaam
Batema, Sijbrigje
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
29025175130
Beroep
Verpleegkundige

Plaats

Nes
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 13 november 2018 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.

Be, W.K.M.

Naam
Be,  Wan Kian Marinus
Geslacht
Man
BIG-nummer
89025919301
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Anesthesiologie (anesthesioloog)
Plaats
Gouda
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 26 juli 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerder diagnose.

Beek, D.J. van

Naam
D.J. van Beek
Geslacht
Man
BIG-nummer
59025730425
Beroepsgroep
Gz-psychologen
BIG-nummer
79025730416
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
Specialisme
Klinische psychologie (klinisch psycholoog)
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van Gz-psychologen is per 15 augustus 2013 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.
Datum maatregel
15-08-2013

Beek, G. J. van

G. van Beek, voormalig cardioloog Ruwaard van Putten ziekenhuis tot najaar 2012. Medeverantwoordelijk voor onnodig overlijden van meerdere patiënten.
Kreeg  28 okt 2014 een berisping van het medisch tuchtcollege.
Hiertegen is hoger beroep ingesteld door de Inspectie Gezondheidszorg.
Dit bleek tevergeefs. Op 22 dec 2015 handhaafde het Centraal Tuchtcollege de berisping…zie hieronder-
in strijd met het besluit van de Raad van State dat op non-actief stelling november 2012 terecht was.
Zie doofpotdossier RvPziekenhuis.
BIG-register
Naam
G.J. van Beek Gerard Johannes van
Geslacht
Man
BIG-nummer
39019843301
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Cardiologie (cardioloog) 
Plaats
Duitsland (laatst bekende woonplaats)
Beperking
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 22 december 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.

 

Beek, J.L.M. van der

Naam
J.L.M. van der Beek
Geslacht
Man
BIG-nummer
99019848716
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van Psychotherapeuten is per 10 januari 2007 doorgehaald.

Beekman, W.H.

Naam
Beekman, Werner Hubert
Geslacht
Man
BIG-nummer
29019852801
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Plastische chirurgie (plastisch chirurg)

Plaats

Soest
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 15 augustus 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.