Zoekresultaten voor: "kuks"

Wammes, Mr. H.

Raadsheer Gerechtshof Arnhem, Albert Cuypstraat 27, Arnhem.
Buurman van voorzitter R-J van der Gaag, voorzitter KNMG:
zie mini docu Leugens van dr Kuks en corrupte rechters  home pagina www.sin-nl.org 6.20-7.33 min.
Verantwoordelijk voor aantoonbaar  onrechtmatige rechterlijke uitspraak ten nadele van slachtoffer medische fout, door negeren van ingediende feiten en documenten in strijd met art 6 EVRM (eerlijk proces) , en art 10 EVRM  (vrijheid van meningsuiting  en persvrijheid).
Zie website www.rechterhenkwammes.info

Uniken Venema, Mr. H.AE.

President van rechtbank Midden Nederland (voorheen Utrecht) tot 1 maart 2016.
Met ingang van 1 maart 2016 neemt president Herco Uniken Venema een sabbatical van een jaar op. Hij legt zijn functie van president van de rechtbank Midden-Nederland neer.
Intern wordt gezegd dat Uniken Venema op non-actief staat.

Herco Uniken Venema was sinds 1 januari 2013 president van de rechtbank Midden-Nederland. Voor die datum was hij president van de rechtbank Utrecht (vanaf 2007).
Bericht 16 dec. 2015 bron:www.balie-bulletinutrecht.nl
Per 1 april 2016 is Mr Julia Mendlik benoemd tot president van de rechtbank Midden-Nederland.

Verzweeg familieband met eiser-arts neuroloog Kuks UMC Groningen in kort geding en familiebanden in medische sector. Vermeed wraking door vlak voor kort geding terug te treden en niet te komen opdagen, zonder enige mededeling zijnerzijds. Heeft aldus gehandeld in strijd met de Leidraad onpartijdigheid rechters. Stond diverse partijdige vonnissen toe tegen slachtoffer medische fout. Zie verder:
www.rechterunikenvenema.com

Streefkerk, C.A. (Kees)

Rechter lid Hoge Raad (1955). Medeverantwoordelijk voor arrest dd 20 dec. 2013 inzake drkuks.com in strijd met art 7 Grondwet en art 10 EVRM vrijheid van meningsuiting, alsmede art 6 EVRM eerlijk proces.

 • 1978-1979 wetenschappelijk medewerker Universiteit Leiden
 • 1979-1981 stafmedewerker voor International Fellowship of Evangelical Students in Vlaanderen
 • 1981-1988 wetenschappelijk medewerker Universiteit Tilburg
 • 1989-1993 rechter rechtbank Breda
 • 1993-2001 raadsheer hof Amsterdam
 • 2001-2004 vice-president hof Amsterdam
 • per 1-10-2004 raadsheer Hoge Raad

 

Snijders, G. (Gerbrant)

Rechter lid Hoge Raad (1961). Medeverantwoordelijk voor arrest 20 dec. 2013 inzake drkuks.com in strijd met art 7 Grondwet, art 10  EVRM vrijheid van meningsuiting en art 6 EVRM eerlijk proces.

 • 1987-2011 advocaat en compagnon (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, kantoor Landsadvocaat)
 • per 1-06-2011  raadsheer Hoge Raad

Loth, M.A. (Marc)

Rechter-lid Hoge Raad – 1 januari 2014 . Medeverantwoordelijk voor arrest 20 dec. 2013 inzake drkuks.com in strijd met Grondwet en EVRM vrijheid van meningsuiting.
Per 1 januari 2014 hoogleraar privaatrecht Universiteit van Tilburg.

Marc LothMr. van de week is Marc Loth. Hij is een van de sprekers tijdens het NJB symposium ‘Rare jongens, die juristen’ dat aanstaande donderdag plaatsvindt. Loth is met ingang van 1 januari dit jaar aangesteld als hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg. Daarvoor werkte hij sinds 2009 als raadsheer in de Hoge Raad. Verder was hij onder meer rechter in Den Haag en op de Nederlandse Antillen en decaan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bent u een ‘rare jongen’?

Grappig, die titel, maar een serieus onderwerp. Is de rechtswetenschap een bijzondere wetenschap? Persoonlijk ben ik van mening dat de rechtswetenschap gekenmerkt wordt door een verscheidenheid aan methoden. Het recht kan op verschillende manieren worden geproblematiseerd; als systeem van normen, als manier van denken, of als maatschappelijke activiteit. Daarbij passen verschillende methoden, van rechtsdogmatische, geesteswetenschappelijke of maatschappijwetenschappelijke aard. De methode volgt het object, zo simpel is het. Daarom is de ene methode niet beter dan de andere, wat niet wil zeggen dat er geen goed of minder goed rechtswetenschappelijk onderzoek is.

In een interview dat vijf jaar geleden in Mr. verscheen zei u dat uw benoeming bij de Hoge Raad ‘de vervulling van een jongensdroom is’. Maar kennelijk niet uw droom, want na vijf jaar had u het al wel weer gezien?

Toch wel, want ik heb een prachtige tijd gehad bij de Hoge Raad. Zowel in de strafkamer als in de civiele kamer heb ik veel geleerd over het functioneren van het recht. Daarnaast heb ik een goed beeld gekregen van hoe het recht wordt gevormd. Allemaal ervaringen waarmee ik in de wetenschap weer verder kan. Misschien ben ik er niet voor in de wieg gelegd om mijn hele loopbaan hetzelfde te doen, maar dat is persoonlijk. Een eeuwigdurende droom is voor mij eerder een nachtmerrie!

In datzelfde interview zei u: ‘Vertrouwen is cruciaal voor het recht en als het recht niet landt bij de burgers, hebben we een echt probleem’. Is er een probleem denkt u?

De legitimiteit van het recht en zijn instellingen is een permanente zorg. Ik geloof dat er nu de meeste reden voor zorg is ten aanzien van het recht van Europese oorsprong. Het heersende euroscepticisme slaat gemakkelijk over naar de doorwerking van het Europese recht en onze rechter als Europese rechter. Daarom is het belangrijk dat politici en beleidsmakers niet alleen kritisch zijn ten aanzien van ‘Europa’, maar ook de moed hebben om te verdedigen wat voor goeds het brengt. Wanneer men daarin niet consequent is, ondermijnt dat het vertrouwen in de politiek en het recht.

Als u het voor het zeggen had dan…?

Dan zou ik proberen het algemeen belang te dienen, die ouderwetse notie die ten onrechte verdacht is geworden.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Dat is de ontdekking wat een mooi vak de juristerij eigenlijk is. Die ontdekking kwam bij mij pas vrij laat na de studie, die mij eigenlijk niet zo aansprak. De afwisseling van rechtspraak en wetenschap is de constante factor in mijn werkzame bestaan. In de rechtspraak heb ik het vak leren kennen, in de wetenschap heb ik geprobeerd dat te verwoorden en uit te dragen. Gaandeweg heb ik het vak leren waarderen als een belangrijke maatschappelijke en intellectuele activiteit.

Wie of wat is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Dat is minder een rolmodel dan een idee; het aloude idee van recht doen. Dat zie ik dan niet louter als rechtstoepassing, maar als het zoeken van een balans tussen het geldende recht, de kritische moraal en de behoeften van de samenleving. Dat lijkt misschien een wat ruimer rechtsbegrip dan gebruikelijk, maar volgens mij wordt het door de meeste juristen in de praktijk gehanteerd. Voor de rechter is dat evident, maar voor ook voor andere juridische beroepen is dat idee nooit ver weg. Voor mij is het in ieder geval de belangrijkste bron van inspiratie.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Art. 6:2 en 248 BW over de redelijkheid en billijkheid in het verbintenissenrecht. Mooi is ook art. 3:12 BW, dat inhoudt dat bij de vaststelling daarvan rekening moet worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, de in Nederland levende rechtsovertuigingen, en de bij het geval betrokken maatschappelijke en persoonlijke belangen. Deze voorkeur behoeft na het antwoord op de vorige vraag vast geen toelichting meer.

Welk wetsartikel het slechtst?

De beruchte ‘tenzij ook indien’-clausules uit het aansprakelijkheidsrecht, waarop al generaties studenten de tanden breken. De techniek is zo weerbarstig dat zij afleidt van de inhoud.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Behalve de gebruikelijke elektronische bronnen, raadpleeg ik natuurlijk iedere vrijdagmiddag de website van de Hoge Raad, om de oogst van de week te bekijken.

Welk boek las u het laatst?

‘De boerenoorlog’ van Martin Bossenbroek, dat een fascinerend beeld geeft van een (althans door mij) vergeten stuk geschiedenis. Voor wie geïnteresseerd is in de wortels van de apartheid, beslist een aanrader.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met Theo Maassen. Ik zag laatst een aflevering van het televisieprogramma ‘24 uur met… Daniël Arends’, waarin Maassen zich als een interessante en geïnteresseerde gesprekspartner laat kennen. Maar zelfs voor hem geldt dat 24 uur in die cel lang genoeg zou zijn!

Langemeijer, F. (Frans)

Advocaat-Generaal bij Hoge Raad (1953). Heeft zijn ethische en professionele verplichtingen inzake behoorlijke rechtspleging drkuks.com geschonden, 20 dec. 2013

Rechtspraak.nl Loopbaan

 • 1974 – 1976 universitair docent Rijksuniversiteit Leiden
 • 1977 – 1978 secretaris-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem
 • 1978 – 1982 rechterlijk ambtenaar in opleiding
 • 1982 – 1984 gerechtsauditeur en rechter-plv. rechtbank ’s-Hertogenbosch
 • 1984 – 1988 rechter rechtbank ’s-Hertogenbosch
 • 1988 – 1996 raadsheer gerechtshof ’s-Hertogenbosch
 • 1996 – 1997 vicepresident gerechtshof ’s-Hertogenbosch
 • per 1-09-1997 advocaat-generaal Hoge Raad

Jensma, F.

Jurist/journalist NRC Publiceert in de NRC tendentieus artikel in zake vonnis rechtbank Utrecht casus Kuks Hankes. Weigert hoor en wederhoor toe te passen. Weigert de feiten te controleren.

Gaag, R. J. van der

Voorzitter artsenorganisatie KNMG tot 1 maart 2016 . Weigerde om positie van slachtoffers van medische fouten te verbeteren en weigerde overleg hierover met SIN-NL. Negeerde 2000 doden en 38.000 patienten jaarljks die ziek of invalide worden door onnodige medische fouten in Nederlandse ziekenhuizen

Voorzitter KNMG dr R-J van der Gaag treedt terug per 1.3.2016
bron: sin-nl.org

Commentaar SIN-NL
Zeer opmerkelijk en zolang SIN-NL meedraait als stakeholder in de medische sector nog niet eerder voorgekomen: de voorzitter van de artsenorganisatie KNMG, arts en medisch specialist maakt zijn termijn niet af en treedt – om vage redenen- plotseling vervroegd af.
Wellicht is zijn besluit beinvloed door zijn recente ontmaskering als buurman van de rechter-raadsheer Mr H. Wammes van het Gerechtshof Arnhem dat in medische zaken bewijsmateriaal volledig negeerde ten gunste van falende artsen?
Zie De leugens van dr Kuks en corrupte rechters mini-docu 6.20-7.33 2016 homepagina www.sin-nl.org
——–

———-
Voorzitter KNMG treedt terug

De voorzitter van de artsenfederatie KNMG, Rutger Jan van der Gaag, doet in overleg met het federatiebestuur per 1 maart 2016 een stap terug. Vanaf die dag is René Héman waarnemend voorzitter, maakt de federatie bekend.

 Héman is als voorzitter van de KAMG al lid van het federatie- en dagelijks bestuur van de KNMG. Om de continuïteit te waarborgen heeft het federatiebestuur besloten om René Héman uit eigen bestuurlijke kring als tijdelijke opvolger te benoemen.

Het federatiebestuur en de directie van de KNMG respecteren het besluit van Van der Gaag en zijn hem daar erkentelijk voor.
In het voorjaar maakt de KNMG meer bekend over de procedure die zal leiden tot een nieuwe -voorzitter.

Contact

Deze website wordt gepubliceerd in het algemeen belang.
Voor deze website geldt het recht van vrijheid van meningsuiting en het beginsel van persvrijheid.

Deze website is eigendom van de stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland SIN-NL

Mevr. Mr. S.R. Hankes, juriste gezondheidsrecht en medisch journaliste, is voorzitter van SIN-NL en tevens:

 • Lid van de Nederlandse Juristen Vereniging
 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidsrecht
 • Voorzitter van de IEU-Alliance
 • Lid IAPO International Alliance Patients Organizations

Lees hier een interview met Hankes.

Het mailadres van SIN-NL is: info[at]sin-nl.org

SIN-NL streeft naar verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten.
SIN-NL publiceert de volgende websites in het algmeen belang:

www.magiknueven.nlwww.sin-nl.org
www.ieu-alliance.eu

www.inspectiegezondheidsz.org
www.medischedossiers.com
www.medischtuchtcollege.org

www.gevarenvandepil.org
www.risk-pill.org

www.drlhofstra.com
www.jankuks.nl
www.jankuks.com
www.drkuks.com
www.profsamii.de
www.ini-hannover.info
www.tatagiba.de
www.drbenzylicz.org

www.zwartelijstrechters.org

Medische misdrijven

Misdrijven door artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners

Alternatieve tekst
Neuroloog Jan Kuks UMCG
beschrijft slachtoffers van medische fouten als “indringers in de spreekkamer”
en “besmettelijke zaken, die de mensheid schaden”, Medisch Contact 27 mei 2009
Alle artsen en zorgverleners hebben een zorgplicht op basis van de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. Hiertoe behoort het verschaffen van adequate diagnostiek en behandeling, alsmede het verschaffen van volledige, eerlijke en correcte informatie.

Het weigeren van eerlijke informatie en/of herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten kan tot misdrijven volgens de definitie van het Wetboek van Strafrecht leiden. Hiertoe is het noodzakelijk om schade, opzet, verwijtbare schuld of grove nalatigheid alsmede een direct verband tussen de schade en de oorzaak te bewijzen. Aldus kan de medische fout zelf mogelijk een misdrijf zijn, maar vaak leidt het optreden van artsen en zorgverleners NA de medische fout tot misdrijven, zie hieronder.

Zodra er sprake is van een misdrijf door een zorgverlener, kan vastgesteld worden dat er tevens sprake is van zgn “white collar crime” oftewel witte boorden criminaliteit. Volgens de definitie van Prof. Edwin Sutherland 1949: het begaan van misdrijven gedurende de uitoefening van hun beroep door zeer gerespecteerde personen met een hoge sociale status.

Enkele misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht.
Wanneer een patient ernstig ziek wordt of overlijdt door een foute diagnose, kan er sprake zijn van een misdrijf. Ook het toedienen van morfine in strijd met richtlijnen van de KNMG, kan leiden tot een misdrijf. U als slachtoffer van een medische fout of nabestaande kunt dan aangifte doen bij de politie of Officier van Justitie.Let op: U dient schriftelijk op grond van feiten en documenten opzet of grove nalatigheid aan te tonen. Laat U niet wegsturen met de boodschap: U moet hiervoor bij de tuchtrechter zijn.
Tuchtrecht en strafrecht zijn twee verschillende instanties, met eigen verantwoordelijkheden.

art 225
Fraude, door vermelding van onjuiste of onvolledige informatie in medische of verpleegkundige dossiers

art 225
Fraude door het indienen van onjuiste of onterechte declaraties

art 228 1
De arts of verloskundige die opzettelijk een valse verklaring afgeeft nopens een geboorte, een oorzaak van overlijden dan wel nopens het al of niet bestaan of bestaan hebben van ziekten, zwakheden of gebreken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

art 228-2
Indien de verklaring wordt afgegeven met het oogmerk om iemand in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen of terughouden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

art 228-3
Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die opzettelijk van de valse verklaring gebruik maakt als ware de inhoud in overeenstemming met de waarheid.

art 255
het achterlaten van een hulpbehoevende in nood tot wiens verzorging men door overeenkomst of wet verplicht is :
hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie.

art 257 lid 1
Zwaar lichamelijk letsel Indien een der in de art. 255 en 256 omschreven feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.
art 257 lid 2
Dood Indien een van deze feiten de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

art 287
Doodslag Het opzettelijk doden zonder voorbedachten rade

art 289
Moord Het opzettelijke doden en met voorbedachten rade een ander van het leven beroven

art 300-303
Mishandeling artikel 300
1.Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.
2.Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
3.Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
4.Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.
5.Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.

art 307
Dood door schuld Wanneer iemand om het leven komt door verwijtbaar gedrag of nalatigheid waarbij geen opzet in het spel is

art 308
Het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel

artikel 309 Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld
Indien de in deze titel omschreven misdrijven worden gepleegd in de uitoefening van enig ambt of beroep, kan de gevangenisstraf met een derde worden verhoogd, kan ontzetting worden uitgesproken van de uitoefening van het beroep waarin het misdrijf is gepleegd, en kan de rechter de openbaarmaking van zijn uitspraak gelasten.

Het Openbaar Ministerie (O.M.) hoort medische nalatigheid die valt onder misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht te onderzoeken en te vervolgen. Tot nu toe vervolgt het Openbaar Ministerie niet meer dan circa 25 zaken per jaar en is het Openbaar Ministerie te weinig actief in deze.
Het O.M. verwijt de politie te weinig adequaat op aangiftes te reageren, terwijl het O.M. eigen verantwoordelijkheid draagt.
Zie de website van het O.M. en de aanwijzing feitenonderzoek :
Openbaar Ministerie medische zaken Download 25 10 2014

Let op: Prof.B.Smalhout z”l heeft uitgesproken dat iedere arts ná de medische fout een crimineel wordt. Uitleg: artsen kiezen dan om met opzet hun fouten te verzwijgen en verdoezelen, naar het slachtoffer of de nabestaanden, in strijd met hun ethische, professionele en wettelijke plichten. Bv: geen eerlijke informatie in het medisch dossier, geen diagnostiek en geen adequate behandeling verstrekken,leidt tot strafbaarheid op grond van art 300 lid 4 Wetboek van Strafrecht: met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.
Wees U svp ervan bewust dat de medische sector op 7 november 2008 en 23 april 2008 volmondig aan SIN-NL heeft erkend dat artsen structureel vrijwel geen eerlijke informatie en geen adequate herstelbehandeling geven aan slachtoffers van medische fouten. Op 23 april 2008 boden zij zelfs hun excuses hiervoor aan. Maar tot op heden is er vrijwel niets veranderd.

Toelichting:
citaat uit Arrest Gerechtshof Amsterdam inzake vervolging Tergooiziekenhuis
ECLI:NL:GHAMS:2016:291
29 jan 2016 dood door val operatietafel, (PDF)

Artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) stelt strafbaar degene aan wiens schuld de dood van een ander te wijten valt, artikel 309 Sr bepaalt dat dat de op te leggen straf met een derde wordt verhoogd indien het misdrijf wordt gepleegd in de uitoefening van enig ambt of beroep.

Onder schuld wordt verstaan aanmerkelijke onachtzaamheid, onvoorzichtigheid of onoplettendheid. Uit jurisprudentie volgt dat een rechtspersoon als dader van een strafbaar feit kan worden aangemerkt, indien de gedraging die tot de dood heeft geleid redelijkerwijs aan hem kan worden toegerekend, afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Toerekening kan (onder meer) gebeuren, indien het gaat om handelen of nalaten van iemand die uit hoofde van een dienstbetrekking of uit anderen hoofde werkzaam is ten behoeve van de rechtspersoon en de rechtspersoon vermocht erover te beschikken of de gedraging al dan niet zou plaatsvinden en de gedraging door de rechtspersoon werd aanvaard of placht te worden aanvaard. Daarbij wordt onder aanvaarden mede begrepen het niet betrachten van de zorg die redelijkerwijs van de rechtspersoon kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging.