Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Update 19 januari 2019. Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009,stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG. De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG op de zwarte lijst artsen te  handhaven.

Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen

Bonnemayers, G.P.M.

Naam
Bonnemayers Gerardus Petrus Maria
Geslacht
Man
BIG-nummer
79020125401
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Arbeid en gezond – bedrijfsgeneeskunde

Plaats
Maastricht
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 9 maart 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening en afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.

Boodt, B. – J. ,

Naam
B.J. Boodt (Bart-Jan)
Geslacht
Man
BIG-nummer
09051314801
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Urologie (uroloog)
Plaats
Amsterdam
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 4 mei 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.

Op zorgkaartnederland.nl staan 4 positieve waarderingen en 3 negatieve waarderingen.

Waardering op zorgkaartnederland.nl
Gemiddeld cijfer 2.8
Toelichting
Ik las het relaas van een patient van deze urloog inzake blaaskanker. Zelf ben ik een patient met een vergevorderd stadium van niercelkanker. En het ergste van alles is dat deze uroloog niet werkt volgens landelijke richtlijnen. Hierdoor heb ik ruim een 1,5 jaar met kanker in mijn lichaam rondgelopen, omdat deze arts je naar huis stuurt zonder zich te vergewissen welk risico een patient loopt door het niet onderzoeken van een afwijking. Sorry maar een uroloog die in het Slotervaart ziekenhuis heeft gewerkt waarbij je dagelijks tegen het Nederlands Kanker Instituut aan kijkt en die ook nog in het AMC heeft gewerkt is het betreurenswaardig dat een toch nog redelijk jonge uroloog zijn kennis niet op pijl heeft dan zich niets aantrekt van landelijke richtlijnen.

Waardering op zorgkaartnederland 4.2

Toelichting
Mijn eerste afspraak met dr. Boodt leek op zich goed te verlopen. Zijn beslissing om 3 maanden iets aan te kijken waarvan een andere arts aangeeft dat die het altijd meteen zou verwijderen geeft het gevoel van onnodig risico’s nemen zonder dat ik de informatie heb gekregen om zelf een goede afweging te kunnen maken. Bij het 2e onderzoek bleek het plekje gegroeid, zei Dr. Boodt dat het geen kanker was maar dat het er wel uit moest en dat er misschien een buisje geplaatst moest worden (ik kreeg deze info terwijl ik me in de onderzoekskamer aan het aankleden was). Ik ging naar buiten met het idee dat er een poliepje verwijderd moest worden en de dokter had aangegeven dat er geen reden voor zorg of spoed bij was, maar het is wel schrikken als je bij de receptie van de poli te horen krijgt dat er een tumor verwijderd moet worden. Behoorlijk in de war gingen we naar huis, mijn echtgenote deelde mijn waarneming dat het allemaal een (veel te) haastige indruk gaf. waarbij er amper tijd was voor vragen. Op maandagochtend werd ik gebeld voor de operatie met de mededeling dat er spoed bij was. Dat deed voor mij de deur dicht. Mijn vrouw is via deze site op zoek gegaan naar een andere uroloog en met veel succes. Het pleit voor dr. Boodt dat hij me wel heeft gebeld met de vraag wat mijn redenen waren om te veranderen van specialist. De werkwijze in het Flevoziekenhuis zelf met afspraken op verschillende momenten/dagen is erg klantonvriendelijk, ik heb in het ziekenhuis waar ik naar over ben gestapt gezien hoe het veel beter kan nl. alles in een tijdsbestek van enkele uren (1e kennismaking, bloed- urine- en blaasonderzoek, en 2e bespreking met dezelfde specialist om het plan van aanpak door te nemen. Daar zou het Flevoziekenhuis als organisatie ook een voorbeeld aan kunnen nemen. De 6 voor de medewerkers ligt vooral aan het feit dat je je bij iedere balie met je identiteitsbewijs met melden.

Waardering op zorgkaartnederland 2.5
Toelichting
Zeer slecht,werkt op basis van verkeerde aannames en het kan je leven kosten en dit is niet overdreven. Ik moet nu nog leven met de niet behandelde kanker alleen al omdat er mijns inziens niet gewerkt is volgens de richtlijnen en protocollen.

Bookelmann, A.M.

Naam
A.M. Bookelmann
Geslacht
Man
Werkadres 1
Kerkstraat 51 7135 JJ HARREVELD
BIG-nummer
89006629130
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Beperking
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 11 december 2014 voorwaardelijk geschorst voor de duur van 12 maanden met een proeftijd van 2 jaar. De proeftijd is ingegaan op 11-12-2014 en loopt tot en met 10-12-2016. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: a) dat hij zich onder psychologische behandeling als bedoeld in rechtsoverweging 4.20 stelt bij een gz-psycholoog met een frequentie van tenminste eenmaal per maand; b) dat hij binnen 3 maanden na deze uitspraak bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) opgave doet van de persoon van de gz-psycholoog en hem ervan in kennis stelt dat de IGZ bij de gz-psycholoog informatie kan inwinnen over de aard, globale inhoud en frequentie van de behandeling; c) dat hij de IGZ schriftelijk laat weten indien de psychologische behandeling met instemming van de gz-psycholoog is voltooid en dat de deze een verklaring ten bewijze van zijn instemming mede ondertekent. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Begindatum  proeftijd
11-12-2014
Einddatum proeftijd
11-12-2016

Boot, G.C. Mr.

Mr G.C. Boot, rechter-raadsheer Gerechtshof Amsterdam. Oordeelde ten onrechte dat patient geen recht heeft op kopie van medisch adviseur van Centramed aansprakelijkheidsverzekeraar inzake aansprakelijkheid voor medische fout, zie verder sin-nl.org.
————–
bron:www.leidenuniv.nl 27 mrt 2016

Prof. mr. G.C. Boot

Functie:

  • hoogleraar arbeidsrecht

Expertise:

  • arbeidsrecht
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Sociaal Recht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A155

 


Gerrard Boot zal op het gebied van arbeidsrecht onderwijs geven in de bachelor en master Rechtsgeleerdheid en in het post-academisch onderwijs. Zijn onderzoek zal plaatsvinden in het programma Hervorming van sociale regelgeving. Hij behoort tot het Instituut Publiekrecht, afdeling Sociaal recht.
Gerrard Boot is daarnaast werkzaam als kantonrechter in de rechtbank Amsterdam. Daarvoor was hij werkzaam in de sociale en commerciële advocatuur bij o.a. Kennedy Van der Laan te Amsterdam. Hij is tevens redacteur van het Tijdschrift ArbeidsRecht en annotator bij Uitspraken Sociale Zekerheid.
In 2005 is Gerrard Boot in Leiden gepromoveerd op een proefschrift getiteld: “Arbeidsrechtelijke bescherming”. Zijn promotor was prof. mr. Guus J.J. Heerma van Voss. In 2011 verscheen van zijn hand Arbeidsrecht geschetst, Ars Aequi.

Borg, H.R.J. ter

Naam
H.R.J. ter Borg
Geslacht
Man
BIG-nummer
79049909525
Beroepsgroep
Gz-psychologen
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van Gz-psychologen is per 6 maart 2013 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.
Datum maatregel
06-03-2013

Borghouts, H.

Voorzitter raad van bestuur IJsselmeerziekenhuizen tot najaar 2009. Weigert verantwoordelijkheid te nemen voor ernstige medische fouten en financieel wanbeleid.Vertrek zonder sancties en vermoedelijk met ruime vertrekregeling. Per 1-12-09 weg als commissaris van de koningin te Noord-Holland en bestuurder van het ABP. Talrijke commissariaten.

Bos, D.

Naam
D. Bos
Geslacht
Man
BIG-nummer
39050204225
Beroepsgroep
Gz-psychologen
Beperking BIG-register
Bij de inschrijving in het register van GZ-psychologen is per 20 maart 2013 een bevoegdheidsbeperkend bevel van de IGZ aangetekend. De inhoud van dit bevel luidt als volgt: De heer Bos mag met onmiddellijke ingang geen werkzaamheden meer verrichten als gezondheidszorgpsycholoog. Op grond van de geconstateerde gezondheidsproblemen acht de Inspectie hem momenteel niet in staat om verantwoorde zorg te leveren. IGZ heeft op 16 mei 2014 bepaald dat het bevel niet langer meer van kracht is.
Begindatum bevel
20-03-2013
Einddatum bevel
16-05-2013

Bos, G.A.W.

Naam
G.A.W. Bos
Geslacht
Man
BIG-nummer
09050888125 inschrijving is doorgehaald
Beroepsgroep
Gz-psychologen
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van Gz-psychologen is per 17 september 2014 doorgehaald. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling/verkeerde diagnose.