Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Laatste update: 12 december 2018 2018, zie www.bigregister.nl voor meest recente overzicht met namen van zorgverleners met maatregel wegens onvoldoende zorgverlening.

Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl, na de eerste juridische overwinning tegen falend neuroloog Kuks september 2009!
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.
Deze website staat online met toestemming van de Nederlandse rechter, uitspraak 25 sept. 2009, opvraagbaar bij SIN-NL, naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG op de zwarte lijst artsen te  handhaven.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 15 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen

A.M. Michael

Naam
Michael Adel Milad
Geslacht
Man
BIG-nummer
09031467501
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Plaats

St Jansklooster
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 22 augustus 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.

Abegg, P.E.

Naam
Abegg,  Pablo Esprit
Geslacht
Man
BIG-nummer
19019634501
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Plaats
Den Haag
Aantekening
De inschrijving in het register van artsen is per 28 maart 2017 voorwaardelijk geschorst voor de duur van zes maanden met een proeftijd van twee jaar. De proeftijd is ingegaan op 28 maart 2017 en loopt tot en met 27 maart 2019. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: zich niet opnieuw schuldig maken aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.

Abkhezr, S.

Naam
Abkhezr, Sima
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
79909776102
Beroepsgroep
Tandartsen
Plaats
Rotterdam
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van tandartsen is per 7 maart 2018 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van tandartsen is per 7 januari 2015 aangetekend dat deze zorgverlener gedeeltelijk het recht is ontzegd dit beroep uit te oefenen. Deze zorgverlener is niet meer bevoegd om het beroep van tandarts uit te oefenen voor zover dit het verrichten van handelingen betreft die exclusief binnen het domein van de orthodontie vallen. De maatregel is opgelegd vanwege geen of onvoldoende zorgverlening.

Adams, T.N.

De zorgverlener mag niet meer werken in dit beroep.

Achternaam
Adams, Tom Nick
Geslacht
Man
BIG-nummer
9909632430
Beroep
Verpleegkundige
Plaats

Groningen
Maatregel
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 2 oktober 2018 bij wijze van voorlopige voorziening geschorst. De maatregel blijft van kracht totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden of in hoger beroep is vernietigd. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
——-
Maatregel
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 16 november 2018 doorgehaald.
De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.

Agterhof-Schuddeboom, E.W.J.

Revalidatiearts de Hoogstraat Revalidatie, Utrecht.
Weigerde consult en medische hulp aan invalide patient, ondanks heldere verwijsbrief van collega-arts,  in strijd met ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.

Akker, R.C.H. van den

De zorgverlener mag niet meer werken in dit beroep.

Naam
Akker, Rudolfus Cornelis Hendricus van den
Geslacht
Man
BIG-nummer
49006767930 doorgehaald
Beroep
Verpleegkundige
Plaats

Velserbroek
Maatregel
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 12 maart 2018 doorgehaald. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Maatregel
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 26 januari 2018 bij wijze van voorlopige voorziening geschorst. De maatregel blijft van kracht totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden of in hoger beroep is vernietigd. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.

 

Alberts, A.J.M.

Naam
A.J.M. Alberts
Geslacht
Man
BIG-nummer
39019663001
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Beperking
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 22 december 2015 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport en schending van het beroepsgeheim.

Alblas, A.C.

De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald. Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.
Naam
A.C.Alblas
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
89025830016
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
Beperking
De inschrijving in het register van Psychotherapeuten is per 7 oktober 2015 doorgehaald. De maatregel is opgelegd vanwege: een geestelijke toestand die de beroepsuitoefening beinvloedt.

Alhan, C. C.

Naam
Alhan, Cafer Cumhur
Geslacht
Man
BIG-nummer
09062796201
Beroepsgroep
Artsen
Plaats
Verenigd Koninkrijk
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 13 maart 2017 aangetekend dat de bevoegdheid van deze zorgverlener om dit beroep uit te oefenen tijdelijk gedeeltelijk beperkt is.
De maatregel houdt in dat deze zorgverlener alleen het beroep van arts onder directe supervisie van een arts, ingeschreven in het Register Geneeskundig Specialisten, mag uitoefenen en dat deze zorgverlener pas weer mag werken in de functie van arts nadat hij een door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geaccordeerde supervisieovereenkomst heeft gesloten.

Heel opmerkelijk: het BIG-register vermeldt in het naamsoverzicht van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd dat deze arts per 23 juni 2018 een gedeeltelijke ontzegging heeft van de bevoegheid zijn beroep uit te oefenen.
Bij zijn naam staat echter per 13 maart 2017.

Alphen, Arie van

Longarts en bestuurder diverse ziekenhuizen.

Interim- Voorzitter van de Raad van Bestuur, Diakonessenhuis Utrecht september 2014 – 15 december 2015.
Ondertekende een rapport van Prof. dr. R. Slappendel met conclusie dat er geen sprake was van calamiteit, hoewel de 34- jarige kraamvrouw  26 december 2014 wel degelijk was overleden door medische fouten van oa gynaecologen en artsen van de intensive care.

25 10 2016: zorgnu.avrotros.nl :Geen onderzoek

In plaats van gedegen onderzoek in te zetten naar de toedracht van haar overlijden, houdt men in het ziekenhuis dit onderzoek juist af. Een hoogleraar Veiligheid en Kwaliteit van de Zorg, die in die maanden is aangesteld als extern onderzoeker, verdiept zich niet in het dossier en geeft geen opdracht tot een reconstructie van de gebeurtenissen. De voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis zet zijn handtekening onder een rapport van deze hoogleraar, Rob Slappendel, waarin het overlijden niet als calamiteit wordt bestempeld. Pas wanneer de familie het zelf meldt bij de IGZ komt het ziekenhuis in beweging.

8 oktober 2015 bron: www.diakonessenhuis.nl
Marten Oosting, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Diakonessenhuis: “Wij zijn verheugd over de benoeming van John Taks. Met zijn kwaliteiten gaat hij, samen met de medische staf en de medewerkers, het Diakonessenhuis verder profileren als een kwalitatief hoogwaardig algemeen ziekenhuis.
Van Alphen heeft met grote voortvarendheid impulsen gegeven aan belangrijke verandertrajecten in het ziekenhuis. De Raad van Toezicht is hem daarvoor zeer erkentelijk.

Zie doofpotdossier Diakonessenhuis overlijden moeder Naziha kraambed.