Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Laatste update: 22 april 2017

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M. S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis dood Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder is de longarts die verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij.
Deze man hoort zich in te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Lees kort interview met voorzitter stichting  Mr Sophie Hankes SIN-NL

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende artsen ter verantwoording te roepen.
Deze website staat online met toestemming van de Nederlandse rechter, uitspraak 25 sept. 2009, opvraagbaar bij SIN-NL, in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG op de zwarte lijst artsen te  handhaven.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 15 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

Abegg, P.E.

Naam
Abegg,  Pablo Esprit
Geslacht
Man
BIG-nummer
19019634501
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Huisartsgeneeskunde (huisarts)
Plaats
Den Haag
Aantekening
De inschrijving in het register van artsen is per 28 maart 2017 voorwaardelijk geschorst voor de duur van zes maanden met een proeftijd van twee jaar. De proeftijd is ingegaan op 28 maart 2017 en loopt tot en met 27 maart 2019. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: zich niet opnieuw schuldig maken aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De maatregel is opgelegd vanwege: geen of onvoldoende zorgverlening.

Abkhezr, S.

Naam
Abkhezr Sima
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
79909776102
Beroepsgroep
Tandartsen
Plaats
Rotterdam
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van tandartsen is per 7 januari 2015 aangetekend dat deze zorgverlener gedeeltelijk het recht is ontzegd dit beroep uit te oefenen. Deze zorgverlener is niet meer bevoegd om het beroep van tandarts uit te oefenen voor zover dit het verrichten van handelingen betreft die exclusief binnen het domein van de orthodontie vallen. De maatregel is opgelegd vanwege geen of onvoldoende zorgverlening.

Alblas, A.C.

De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald. Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.
Naam
A.C.Alblas
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
89025830016
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
Beperking
De inschrijving in het register van Psychotherapeuten is per 7 oktober 2015 doorgehaald. De maatregel is opgelegd vanwege: een geestelijke toestand die de beroepsuitoefening beinvloedt.

Alhan, C. C.

Alhan, Cafer

Naam
Alhan, Cafer Cumhur
Geslacht
Man
BIG-nummer
09062796201
Beroepsgroep
Artsen
Plaats
Verenigd Koninkrijk
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 13 maart 2017 aangetekend dat de bevoegdheid van deze zorgverlener om dit beroep uit te oefenen tijdelijk gedeeltelijk beperkt is.
De maatregel houdt in dat deze zorgverlener alleen het beroep van arts onder directe supervisie van een arts, ingeschreven in het Register Geneeskundig Specialisten, mag uitoefenen en dat deze zorgverlener pas weer mag werken in de functie van arts nadat hij een door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geaccordeerde supervisieovereenkomst heeft gesloten.

Heel opmerkelijk: het BIG-register vermeldt in het naamsoverzicht van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd dat deze arts per 23 juni 2018 een gedeeltelijke ontzegging heeft van de bevoegheid zijn beroep uit te oefenen.
Bij zijn naam staat echter per 13 maart 2017.

Alphen, Arie van

arie-van-alphen

Longarts en bestuurder diverse ziekenhuizen.

Interim- Voorzitter van de Raad van Bestuur, Diakonessenhuis Utrecht september 2014 – 15 december 2015.
Ondertekende een rapport van Prof. dr. R. Slappendel met conclusie dat er geen sprake was van calamiteit, hoewel de 34- jarige kraamvrouw  26 december 2014 wel degelijk was overleden door medische fouten van oa gynaecologen en artsen van de intensive care.

25 10 2016: zorgnu.avrotros.nl :Geen onderzoek

In plaats van gedegen onderzoek in te zetten naar de toedracht van haar overlijden, houdt men in het ziekenhuis dit onderzoek juist af. Een hoogleraar Veiligheid en Kwaliteit van de Zorg, die in die maanden is aangesteld als extern onderzoeker, verdiept zich niet in het dossier en geeft geen opdracht tot een reconstructie van de gebeurtenissen. De voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis zet zijn handtekening onder een rapport van deze hoogleraar, Rob Slappendel, waarin het overlijden niet als calamiteit wordt bestempeld. Pas wanneer de familie het zelf meldt bij de IGZ komt het ziekenhuis in beweging.

8 oktober 2015 bron: www.diakonessenhuis.nl
Marten Oosting, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Diakonessenhuis: “Wij zijn verheugd over de benoeming van John Taks. Met zijn kwaliteiten gaat hij, samen met de medische staf en de medewerkers, het Diakonessenhuis verder profileren als een kwalitatief hoogwaardig algemeen ziekenhuis.
Van Alphen heeft met grote voortvarendheid impulsen gegeven aan belangrijke verandertrajecten in het ziekenhuis. De Raad van Toezicht is hem daarvoor zeer erkentelijk.

Zie doofpotdossier Diakonessenhuis overlijden moeder Naziha kraambed.

Alting van Geuseau, R.B.

altinggeuseau

Medisch specialist in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Weigert eerlijke diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout.

Alvim de Castro, O.M.F.

Naam
O.M.F. Alvim de Castro, Oscar Miguel Frazao
Geslacht
Man
BIG-nummer
19916931602
Beroepsgroep
Tandartsen
Plaats
Purmerend
Beperking
Op 24 maart 2014 is de inschrijving van de heer Alvim de Castro in het register van tandartsen doorgehaald. Per 1 december 2015 is de heer Alvim de Castro opnieuw ingeschreven in het register van tandartsen.

Andel, P. H. J. K. van

foto_Huib_van_Andel1

Naam
P.H.J.K. van Andel  (Pieter Huibert Johannes Kant)
Geslacht
Man
BIG-nummer
09032992404
Beroepsgroep
Fysiotherapeuten
Plaats
Eck en Wiel
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van fysiotherapeuten is per 14 juni 2016 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose.

Andersen Roëd, R. (Rik)

andersenroed

Huisarts, in 2014 voorwaardelijk geschorst als arts in verband met grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke patient. Dit betekent dat deze arts een seksuele relatie met een vrouwelijke patient is aangegaan. Anno 2014 werkzaam als orthomanueel arts. Musculoskeletal Physician at Rugpoli Brabant in Tilburg and in Teteringen LinkedIn bron, Breda Area, Netherlands Thans: Rugpoli Brabant en Praktijk Orthomanuele Geneeskunde Teteringen Voorheen Gezondheidscentrum Het Zomerhuis, Andersen Röed en HAP Breda Opleiding: University of Nijmegen

Naam
H. Andersen Röed
Geslacht
Man
BIG-nummer geschorst tot 24 april 2014 proeftijd tot en met 24 april 2016
69019693001
Beroepsgroep
Artsen
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 25 februari 2014 geschorst voor de duur van twee maanden tot en met 24 april 2014. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 25 april 2014 voorwaardelijk geschorst voor de duur van tien maanden met een proeftijd van twee jaren. De proeftijd is ingegaan op 25 april 2014 en loopt tot en met 24 april 2016. De zorgverlener moet aan de volgende voorwaarden voldoen: hij mag zich binnen de gestelde proeftijd niet opnieuw schuldig maken aan enig tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Begindatum proeftijd
25-04-2014
Einddatum proeftijd
25-04-2016

Aouw Yong, T.T.

Gepensioneerd cardioloog in het Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom. Veroorzaakte ernstige medische fout en bijna het overlijden van patient. Weigerde informatie en herstelbehandeling. Prof Verheugt cardioloog zei over hem en zijn collega cardioloog Uppal: dat zijn de slechtste cardiologen van Nederland. Verheugt weigerde een deskundigen-rapport op te stellen en deed niets om patiënten tegen deze notoire slechte cardiologen te beschermen.